Generic placeholder image

Aktuálně stojí IT oddělení nemocnic před bezpochyby velkým úkolem a to zavedením elektronických receptů (tzv. eReceptů). Vzhledem k očekávanému termínu zavedení prvního ledna 2015, je již nevyšší čas danou problematiku řešit. Dají se ovšem procesy se zavedením a používáním eReceptů při stovkách až tisících lékařů či sester nějak automatizovat a tím podstatně zjednodušit a zrychlit? Společnost BCV solutions s.r.o. přichází s novým produktem, který je šitý přímo na míru nemocnicím! Při přípravě produktu jsme vycházeli ze zkušeností s implementací řešení elektronické zdravotnické dokumentace ve Všeobecné nemocnici v Praze.


Popis řešení

Řešení eCert obsahuje produkt CzechIdM řešící správu uživatelských účtů Identity Management (IdM) a jeho kompletní licenční pokrytí. Dále obsahuje tyto služby: instalace CzechIdM, napojení informačních systémů NIS a personalistiky do CzechIdM, připojení akreditované certifikační autority a konfiguraci automatizace životního cyklu certifikátů. Životní cyklus uživatelského účtu začíná zařazením zaměstnance do personálního systému. IDM nově zařazená personání data následně získá při pravidelné synchronizaci a provede automatické akce spojené s příchodem nového zaměstnance: vytvoření centrální identity v IDM, založení účtu v doméně MS Windows a založení e-mailové schránky. Další akce, jako jsou například udělění přístupů do nemocničních informačních systémů (NIS), nebo správa digitálního certifikátu, IDM neprovádí okamžitě, ale čeká na požadavek ze strany vedoucího pracovníka. Vedoucí pracovníci udělují oprávnění k používání NIS, respektive digitálních certifikátů, těm zaměstnancům, kteří již prošli povinnými školeními a jejich přístup k daným systémům je v souladu s vnitřní politikou nemocnice. Zároveň mají možnost tato oprávnění odebírat. IDM nicméně neustále kontroluje platnost uživatelských účtů na základě dat z personálního systému a v případě ukončení pracovního poměru provede určené akce na všech koncových systémech - typicky zablokování nebo smazání účtu. Digitální certifikáty jsou spravovány zvlášním automatickým procesem zvaným "životní cyklus digitálních certifikátů", který ze strany IDM zahrnuje podávání žádostí o certifikáty k certifikační autoritě (CA), import vystavených certifikátů IDM a do NIS, kontrolu platnosti a reakce na ukončení platnosti certifikátů.

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Schéma procesu

Celý cyklus začíná načtením dat z personalistiky a zjištěním nového zaměstnance. V této chvíli CzechIdm automaticky podle předem zvolených parametrů založí zaměstnanci novou identitu spolu s přístupovými právy do relevantních systémů. V případě, že zaměstnanec potřebuje elektronicky podepisovat, podá si prostřednictvím rozhraní CzechIdM žádost o vydání certifikátu. Poté následuje ověření osobních údajů - osobně na určeném místě certifikační autority. Od této chvíle CzechIdM neustále ověřuje existenci certifikátu, v okamžiku jeho vydání dochází k jeho importu, propojení se soukromým klíčem ( ID tokenu ) a propagaci do všech relevantních systémů. Nyní je možné certifikát používat. V průběhu používání je pravidelně kontrolována platnost certifikátu.

Některé procesy se týkají uživatelů. Jedná se především o příchod a odchod nového zaměstnance, aktualizaci popisných údajů a změny v organizačním zařazení. Další procesy již náleží CzechIdM, jedná se zejména o: import vydaných certifikátů, upozornění na blížící se expiraci certifikátu, upozornění na expirovaný certifikát, kontrolu revokace certifikátu a aktualizaci revokačního listu.


Připojitelné systémyActive Directory

 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2008

Mailserver

 • Microsoft Exchange 2003
 • Microsoft Exchange 2007
 • Microsoft Exchange 2010

Personální systémy

 • Microsoft Dynamics NAV 5.0
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Vema 28.03.02 a novější

Nemocniční informační systémy

 • Stapro Medea
 • Stapro FONS Akord
 • Stapro FONS Enterprise
 • Steiner UNIS
 • NIS Medeor

CeníkBasic Standard Individual
Analýza
Personalistika
AD + Exchange
Životní cyklus
Certifikáty
Přechod do produkce
Dokumentace
NIS
Individuální procesy
Další systémy
Cena Na dotaz Na dotaz Na dotaz

Produkt eCert nasazen u

VFN

Naši zákazníciclients

KontaktLukáš Cirkva

 • CEO
 • tel.: +420 724 111 809
 • email: lukas.cirkva@bcvsolutions.eu